Jordforbindelse i stikkontakten

Opgaven med elektrostatisk jordforbindelse er at reducere risikoen for en eksplosion af brandfarlige stoffer på grund af elektrostatisk gnistforskydning. Det anvendes oftest i transport og forarbejdning af brandfarlige gasser, pulvere og væsker.

Elektrostatisk jordforbindelse, der tæller en anden figur. De letteste og lidt komplicerede modeller består af jordklemme og kabel. Mere udviklet og teknologisk avanceret er udstyret med et jordforbindelse, hvilket gør det muligt at dispensere eller transportere produktet, når jordingen forbliver korrekt forbundet.

Elektrostatiske jordforbindelser anvendes oftest i forbindelse med lastning eller losning af jernbanetanke, tankskibe, tønder, såkaldte. big-bags eller elementer af procesinstallationer.

Som følge af fyldning eller tømning af tanke med forskelligt indhold (f.eks. Tanke med pulvere, granulater, væsker kan der skabes farlige elektrostatiske ladninger. Kilden til deres stående kan være over blanding, pumpe eller sprøjtning af brandfarlige stoffer. Elektriske ladninger skabes ved kontakt eller frigivelse af individuelle partikler. Mængden af elektrisk ladning afhænger af de elektrostatiske egenskaber af overfladerne, der kommer i berøring med hinanden. I succes med simpel og hurtig forbindelse med det jordede eller ubelastede problem kan der genereres en kort strømpuls, som vil være kendt under konstruktionen af gnisten.Manglende kontrol over gnistudladning kan antænde blandingen af gasser og luft, som det fremgår af en eksplosion eller en stor eksplosion. Elektrostatisk jordforbindelse eliminerer faren for eksplosion på grund af kontrolleret udladning af elektrostatiske ladninger.